วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยท่านผู้อำนวยการกนกวลี กรเกศกมล เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

หากข้อมูลข่าวสารมีปัญหา กรุณติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่ E-Mail : [email protected]