1 กรกฎาคม 2562 วันสถาปนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ ครบรอบ ๕๐ ปี

1 กรกฎาคม 2562 วันสถาปนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ ครบรอบ ๕๐ ปี ได้ทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียน

MCSE boot camps have its supporters and its detractors. Some people do not understand why you should have to spend money on boot camp when you can get the MCSE study materials yourself at a fraction of the camp price. However, who has the willpower to actually sit through a self-imposed MCSE training.