กิจกรรม “สวัสดีคุณครู” ประจำปีการศึกษา 2562 สหวิทยาเขตนางรอง สหวิทยาเขตหนองกี่ สพม.32 ณ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรม “สวัสดีคุณครู” ประจำปีการศึกษา 2562 สหวิทยาเขตนางรอง สหวิทยาเขตหนองกี่ สพม.32 ณ หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง

MCSE boot camps have its supporters and its detractors. Some people do not understand why you should have to spend money on boot camp when you can get the MCSE study materials yourself at a fraction of the camp price. However, who has the willpower to actually sit through a self-imposed MCSE training.