เสวนา “เมธีวิทยาพัฒนาจุฬาฯ สู่ศึกษิตสังคม ครั้งที่ 2”

หอประวัติจุฬาฯ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จัดเสวนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าอยู่หัว เรื่อง“เมธีวิทยาพัฒนาจุฬาฯ สู่ศึกษิตสังคม” ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดยมี รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ และ ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ เป็นวิทยากร

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาครั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ หอประวัติจุฬาฯ โทร. 0-2218-7097 – 9 Facebook : Memorial Hall of Chulalongkorn University

หากข้อมูลข่าวสารมีปัญหา กรุณติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่ E-Mail : [email protected]