โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์

30 สิงหาคม 2562 โดยคณะผู้บริหารครูและนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ประเพณีไทยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่่างวันที่30-31สิงหาคม2562

ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/rpk51buriram/media_set?set=a.741360416285855&type=3

หากข้อมูลข่าวสารมีปัญหา กรุณติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่ E-Mail : [email protected]