กิจกรรมพัฒนาการอ่าน ร้องเพลงนำเข้าสู่บทเรียน ร้องเพลงเพื่อให้ตอบคำถาม เกียวกับชื่อจังหวัดที่มี ร หัน ปริศนาคำทาย อ่านบทร้อยกรองคำที่มี ร หัน

งานเรียนรวม พัฒนาการอ่านโดย กิจรรมที่ทำ ร้องเพลงนำเข้าสู่บทเรียน ร้องเพลงเพื่อให้ตอบคำถาม เกียวกับชื่อจังหวัดที่มี ร หัน ปริศนาคำทาย อ่านบทร้อยกรองคำที่มี ร หัน ทำใบงานส่ง อ่านรายบุคคล วันที่ 1 กันยายน 2562 ณ ห้องศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (3s)

ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/rpk51buriram/posts/743206302767933

หากข้อมูลข่าวสารมีปัญหา กรุณติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่ E-Mail : [email protected]