มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชนแห่งจังหวัดบุรีรัมย์

รองผู้อำนวยการ นายเชิดชัย อุ่นไธสง,นางทิพย์พร จัตุกูล,นางอาภาภรณ์ แปลงไธสง ทำการมอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชนแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 10-20 สิงหาคม 2562 และกล่าวให้ขวัญและกำลังใจกับนักกีฬาที่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป

หากข้อมูลข่าวสารมีปัญหา กรุณติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่ E-Mail : [email protected]