กิจกรรม Show & Share 2019 :สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

การร่วมกิจกรรม Show & Share 2019 :สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ณ อาคารซีซีอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และกิจกรรม PIM ROBORTICS PLAYGROUND 2019 ณ สถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ วันที่ 22-23 มิถุนายน 2562

หากข้อมูลข่าวสารมีปัญหา กรุณติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่ E-Mail : [email protected]