สุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2562

26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยท่านผู้อำนวยการ กนกวลี กรเกศกมล ท่านรองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางภาษาไทย โครงการวันลำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

หากข้อมูลข่าวสารมีปัญหา กรุณติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่ E-Mail : [email protected]