1 กรกฎาคม 2562 วันสถาปนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ ครบรอบ ๕๐ ปี

1 กรกฎาคม 2562 วันสถาปนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ ครบรอบ ๕๐ ปี ได้ทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียน

หากข้อมูลข่าวสารมีปัญหา กรุณติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่ E-Mail : [email protected]