กิจกรรม “สวัสดีคุณครู” ประจำปีการศึกษา 2562 สหวิทยาเขตนางรอง สหวิทยาเขตหนองกี่ สพม.32 ณ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรม “สวัสดีคุณครู” ประจำปีการศึกษา 2562 สหวิทยาเขตนางรอง สหวิทยาเขตหนองกี่ สพม.32 ณ หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง

หากข้อมูลข่าวสารมีปัญหา กรุณติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่ E-Mail : [email protected]