สุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2562

26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยท่านผู้อำนวยการ กนกวลี กรเกศกมล ท่านรองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางภาษาไทย โครงการวันลำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

MCSE boot camps have its supporters and its detractors. Some people do not understand why you should have to spend money on boot camp when you can get the MCSE study materials yourself at a fraction of the camp price. However, who has the willpower to actually sit through a self-imposed MCSE training.