ศึกษาดูงานโครงการ Partnership School Project และจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน

ครู นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัด ศึกษาดูงานโครงการ Partnership School Project และจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนมีชัยพัฒนา

หากข้อมูลข่าวสารมีปัญหา กรุณติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่ E-Mail : [email protected]